Grafiska profiler & Logotyper

En bra grafisk profil väcker intresse och berättar vilka ni är. Genom att använda en enhetlig grafiska profil konsekvent, ökar kännedomen om ert företag. Det grafiska innehåller färger, utformning, typsnitt, logotyp och andra grafiska element. Målsättningen är att ge potentiella kunder och andra intresserade ett gott första intryck, och med en professionell grafisk profil är chansen större!

Vi har hjälpt ett flertal företag med deras grafiska profiler och tagit fram helhetskoncept med allt från utformning av logotyp och hemsida till produktlayouter och presentationsmaterial.

Vi skapar också logotyper från grunden eller vidareutvecklar redan befintliga. En logotyp är ett företags eller produkts ansikte. Den brukar bestå av ett namn och/eller symbol, ofta i kombination och ska vara enkel, tydlig och lätt att använda i olika media.